ZAVOLÁME VÁM


Pokud chcete, abychom Vás kontaktovali, zanechte nám níže kontaktní údaje, po jejich zpracování Vám náš pracovník zatelefonuje.
* povinná položka nutná pro odeslání formuláře

  Číslo jednací *
  Jméno a příjmení *
  Rodné číslo / IČ *
  Kontaktní adresa *
  Emailová adresa *
  Telefonní číslo *
  Poznámka
  captcha
  Opište, prosím, text z obrázku

  POKYNY K TELEFONICKÉ KOMUNIKACI

  Úřední hodiny call centra jsou
  Út – Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

  • Jednat se zaměstnanci exekutorského úřadu můžete pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce. Jiným osobám nelze, z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou jsou exekutor i jeho zaměstnanci ze zákona vázáni, poskytovat žádné konkrétní údaje o průběhu exekučního řízení. Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi a vyhodnocena odpovědným pracovníkem exekutorského úřadu jako platná. Do té doby nejsou zaměstnanci exekutorského úřadu oprávněni zmocněnému zástupce sdělit žádné konkrétní informace.

  • Před zahájením hovoru si připravte dokumenty, které Vám v souvislosti s exekucí byly doručeny.

  • Na počátku hovoru sdělte své jméno, příjmení a spisovou značku exekuční věci, které se Váš dotaz týká. Spisová značka exekutorského úřadu začíná „193 EX“.

  • Následně provede zaměstnanec exekutorského úřadu ověření Vaší totožnosti.

  • Stručně a jasně formulujte Váš požadavek.

  • V případě hrubého jednání bude hovor okamžitě ukončen. Případné výhružky budou oznámeny Policii ČR k dalšímu postupu v rámci trestního řízení.

  • Telefonické hovory jsou zaznamenávány, o této skutečnosti jste informováni před spojením s pracovníkem úřadu.

  Ochrana osobních dat dle „GDPR“