JAK ZAPLATÍTE DLUŽNOU ČÁSTKU?

PLATBU MŮŽETE PROVÉST TĚMITO ZPŮSOBY

Bankovním převodem • na účet soudní exekutorky JUDr. Evy Koutníkové, číslo bankovního účtu je 107-7468630237/0100,
vedený u Komerční banky, a. s.,
IBAN • CZ3601000001077468630237 BIC / SWIFT kód • KOMBCZPPXXX

Složenkou typu A • na účet soudní exekutorky JUDr. Evy Koutníkové, číslo bankovního účtu je 107-7468630237/0100,
vedený u Komerční banky, a. s.
V hotovosti  v sídle Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské náměstí 156/2, Znojmo.
Pokladní hodiny úřadu jsou ÚT-ČT (08:00 – 12:00 13:00 – 16:00)

Vkladem hotovosti na SAZKA TERMINÁLU  k dispozici máte více jak 6000 terminálů po celé ČR
Služba není dostupná na terminálech umístěných v prostorách České pošty.

VARIABILNÍ SYMBOL

Jako variabilní symbol platby uveďte,v případě bankovního převodu i při platbě složenkou, spisovou značku Vaší exekuce bez lomítka (tj. pokud je spisová značka exekuce 193 EX 9892/19 variabilní symbol pro platbu je 989219). Pokud variabilní symbol nebude uveden, nebude možné Vaši platbu zaevidovat.

MÁTE ZÁJEM DOHODNOUT SE NA SPLÁTKOVÉM KALENDÁŘI?

Pokud proti Vám náš úřad vede exekuční řízení a máte zájem o splátkový kalendář, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.
Žádost o splátkový kalendář podáte ZDE.

CHCETE ABYCHOM VÁS KONTAKTOVALI?

Zanechte nám na Vás kontakt a náš pracovník Vám zatelefonuje. Objednání hovoru ZDE.

SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘEPLATKY V EXEKUČNÍCH ŘÍZENÍCH

Směrnice platná od 01.07.2022 k dispozici ZDE

POKYNY K TELEFONICKÉ KOMUNIKACI

Úřední hodiny call centra jsou
Út – Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

• Jednat se zaměstnanci exekutorského úřadu můžete pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce. Jiným osobám nelze, z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou jsou exekutor i jeho zaměstnanci ze zákona vázáni, poskytovat žádné konkrétní údaje o průběhu exekučního řízení. Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi a vyhodnocena odpovědným pracovníkem exekutorského úřadu jako platná. Do té doby nejsou zaměstnanci exekutorského úřadu oprávněni zmocněnému zástupce sdělit žádné konkrétní informace.

• Před zahájením hovoru si připravte dokumenty, které Vám v souvislosti s exekucí byly doručeny.

• Na počátku hovoru sdělte své jméno, příjmení a spisovou značku exekuční věci, které se Váš dotaz týká. Spisová značka exekutorského úřadu začíná „193 EX“.

• Následně provede zaměstnanec exekutorského úřadu ověření Vaší totožnosti.

• Stručně a jasně formulujte Váš požadavek.

• V případě hrubého jednání bude hovor okamžitě ukončen. Případné výhružky budou oznámeny Policii ČR k dalšímu postupu v rámci trestního řízení.

• Pokud nemůžete zaplatit celou vymáhanou pohledávku jednorázově a chcete ji uhradit prostřednictvím splátek, máte možnost zaslat žádost prostřednictvím tohoto formuláře. Následně Vás bude kontaktovat pracovník úřadu.

• Telefonické hovory jsou zaznamenávány, o této skutečnosti jste informováni před spojením s pracovníkem úřadu.

POKYNY K OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ

Osobní návštěva je možná pouze v úřední hodiny Exekutorského úřadu Znojmo
Út – Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

• Jednat se zaměstnanci exekutorského úřadu můžete pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce. Jiným osobám nelze, z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou jsou exekutor i jeho zaměstnanci ze zákona vázáni, poskytovat žádné konkrétní údaje o průběhu exekučního řízení. Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi a vyhodnocena odpovědným pracovníkem exekutorského úřadu jako platná. Do té doby nejsou zaměstnanci exekutorského úřadu oprávněni zmocněnému zástupce sdělit žádné konkrétní informace.

• Na vyžádání předložte platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.

• S pracovníky exekutorského úřadu jednejte slušně a zdvořile. Osoby, které se budou chovat hrubě a urážlivě budou vykázány z prostor exekutorského úřadu. Odmítnou-li prostory úřadu opustit, budou vyvedeny za asistence Policie ČR. Těmto osobám zároveň může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta ve výši až 50.000 Kč, a to i opakovaně. Dále Vás upozorňujeme, že soudní exekutor je při výkonu exekuční činnosti úřední osobou dle ust. § 127 trestního zákoníku.

• Po předchozí domluvě je povinnému umožněno nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora. Nahlížení do spisu probíhá výlučně v kanceláři exekutora pod dohledem pověřeného zaměstnance.

INFORMACE KE KOMUNIKACI EMAILEM

Ochrana osobních dat dle „GDPR“