JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME?

Komplexní zpracování exekučních případů
Úschova peněžních prostředků, listin, movitých věcí
Soupis exekutorských zápisů
Lustrace veškerého majetku dlužníka  elektronický přístup do všech veřejných rejstříků
Náš úřad můžete využít i jako konzultanta s poradenstvím, jak nejefektivněji vymoci své pohledávky. Ke každému případu přistupujeme individuálně s důrazem na maximální efektivnost.

KOLIK VÁS BUDOU NAŠE SLUŽBY STÁT?

Dle příslušných zákonných norem platí náklady na exekuci povinný (dlužník).

CO JE TO EXEKUČNÍ TITUL?

Pravomocný a vykonavatelný exekuční titul potvrzuje Váš nárok na pohledávku.
Exekučními tituly jsou vykonatelná rozhodnutí soudu, vykonatelná rozhodnutí orgánů činných v trestím řízení, vykonatelné rozhodčí nálezy, notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorské zápisy, vykonatelná rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského a sociálního pojištění, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon zákon připouští.

JAK PŘEDÁM POHLEDÁVKU K VYMOŽENÍ EXEKUTOROVI?

Pokud již máte pravomocný a vykonavatelný exekuční titul, vyplňte formulář „EXEKUČNÍ NÁVRH“. Tento návrh doručte osobně, či zašlete na adresu Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské náměstí 156/2, 669 01 Znojmo. Exekuční návrh můžete také zaslat prostřednictvím datové schránky.
K vyplněnému formuláři připojte originál či ověřenou kopii exekučního titulu. Jakmile tento návrh obdržíme, budeme Vás informovat o dalším postupu.
Exekuční návrh máte k dispozici ZDE.