JUDr. EVA KOUTNÍKOVÁ

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze // 19 let zkušeností v oblasti exekucí.

PŮSOBNOST EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU ZNOJMO

Úřad zahájil činnost v červenci 2014 // Vykonáváme činnost po celé České republice.

VYBAVENOST ÚŘADU

Agenda Exekutorského úřadu Znojmo je plně vedena v elektronické podobě, disponuje nejmodernějším softwarovým vybavením, které umožňuje maximální efektivitu v procesu exekuce.
Úřad je z hlediska informačního i personálního zabezpečení schopen zvládnout velké množství případů.

ČINNOSTI NAŠEHO ÚŘADU

Komplexní zpracování exekučních případů
Úschova peněžních prostředků, listin, movitých věcí
Soupis exekutorských zápisů
Lustrace veškerého majetku dlužníka  elektronický přístup do všech veřejných rejstříků
Exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění
Dražby movitých i nemovitých věcí