Odpověď plátce mzdy na dotaz soudní exekutorky

Dotaz na roční zúčtování zálohy daně z příjmů
(podání daňového přiznání zaměstnavatelem za zaměstnance)

– vratka z ročního zúčtování daně z příjmu –

NEJEDNÁ se o dotaz na exekuční příkaz na mzdu povinného, ale o postižení jiné peněžité pohledávky samostatným exekučním příkazem!

Po odeslání formuláře NEDOCHÁZÍ ke generování automatického potvrzení na Váš email.

* Povinné pole

Číslo jednací *
Jméno a příjmení povinného *
Rodné číslo povinného *
Trvá stále zaměstnanecký poměr? *
Datum ukončení pracovního poměru
Požádal zaměstnanec (vás jako zaměstnavatele) o roční zúčtování zálohy daně z příjmů za rok 2020? *
Výše přeplatku/(-)nedoplatku (pokud je již známo) činí:
Požádal zaměstnanec o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020? *
Evidujete exekuční příkaz na JINOU PENĚŽITOU POHLEDÁVKU, který postihuje vratku daně z příjmu? (NEJEDNÁ se o exekuční příkaz na mzdu povinného, ale o SAMOSTATNÝ exekuční příkaz postižení jiné peněžité pohledávky!) *
Kolik předchozích EP na jinou peněž.pohledávku tj. EP na vratku vzniklou z ročního zúčtování evidujete? V případě, že již byla vratka naším exekučním příkazem postižena v předchozích letech, a tomuto našemu EP svědčí 1.pořadí, proveďte srážku vratky dle tohoto dřívějšího EP. *
Název zaměstnavatele *
IČ *
Vaše jméno
Kontaktní email zaměstnavatele *
Vaše telefonní číslo
Vaše pracovní pozice
Doplňující informace
captcha
Opište, prosím, text z obrázku

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete správnost a úplnost uvedených informací. Dotaz se řídí ust. § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb. v platném znění.
Po odeslání formuláře NEDOCHÁZÍ ke generování automatického potvrzení na email.