Odpověď plátce mzdy na dotaz soudní exekutorky

Zúčtování zálohy daně z příjmů za rok 2021

– Doplňující informace, které Vám usnadní vyplnění formuláře –

Náš dotaz směřuje k ročnímu zúčtování daně z příjmu zaměstnance za minulý rok 2021. Tedy provedení ročního zúčtování daní zaměstnance zaměstnavatelem a výpočet případné vratky na dani, která zaměstnanci za uplynulý rok vznikne.
Případný přeplatek poplatníka na dani se postihuje samostatným exekučním příkazem.
Tento exekuční příkaz se nazývá „EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM JINÉ PENĚŽITÉ POHLEDÁVKY“ (dále také „EP na JINOU PENĚŽITOU POHLEDÁVKU“)
Exekuční příkaz na JINOU PENĚŽITOU POHLEDÁVKU má samostatné pořadí, tj. nesouvisí s pořadím exekučního příkazu, který postihuje mzdu zaměstnance (mzda je postihována jiným příkazem s názvem „Exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů“)
Pokud níže v dotaze zmiňujeme pořadí exekučního příkazu, dotazujeme se tedy na to, zda evidujete exekuční příkaz (tj., „EP na JINOU PENĚŽITOU POHLEDÁVKU“), který postihuje vratku na dani za rok 2021 a případné jeho pořadí (opět nezaměňovat s pořadím exekučního příkazu, který postihuje mzdu zaměstnance).
V případě nutnosti opravy již odeslaného formuláře, vyplňte formulář znova a do pole „Doplňující informace“ uveďte, že se jedná o opravu.
Pole onačené symbolem * jsou povinné a bez jejich vyplnění nepůjde formulář odeslat

  Doplňte číslo jednací *
  Jméno a příjmení povinného *
  Rodné číslo povinného *
  Trvá stále zaměstnanecký poměr? *
  Datum ukončení pracovního poměru
  Požádal zaměstnanec (vás jako zaměstnavatele) o roční zúčtování zálohy daně z příjmů za rok 2021? *
  Výše přeplatku/(-)nedoplatku (pokud je již známo) činí:
  Požádal zaměstnanec o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021? *
  Evidujete exekuční příkaz na JINOU PENĚŽITOU POHLEDÁVKU, který postihuje vratku daně z příjmu? (NEJEDNÁ se o exekuční příkaz na mzdu povinného, ale o SAMOSTATNÝ exekuční příkaz postižení jiné peněžité pohledávky!) *
  Kolik předchozích EP na jinou peněž.pohledávku tj. EP na vratku vzniklou z ročního zúčtování evidujete? V případě, že již byla vratka naším exekučním příkazem postižena v předchozích letech, a tomuto našemu EP svědčí 1.pořadí, proveďte srážku vratky dle tohoto dřívějšího EP. *
  Název zaměstnavatele *
  IČ *
  Vaše jméno
  Kontaktní email zaměstnavatele *
  Vaše telefonní číslo
  Vaše pracovní pozice
  Doplňující informace
  captcha
  Opište, prosím, text z obrázku

  Odesláním tohoto formuláře potvrzujete správnost a úplnost uvedených informací. Dotaz se řídí ust. § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb. v platném znění.