Odpověď plátce mzdy na dotaz soudní exekutorky

Dotaz na roční zúčtování zálohy daně z příjmů

(podání daňového přiznání zaměstnavatelem za zaměstnance)

* Povinné pole

Číslo jednací *
Jméno a příjmení povinného *
Rodné číslo povinného *
Trvá stále zaměstnanecký poměr? *
Datum ukončení pracovního poměru
Požádal zaměstnanec (vás jako zaměstnavatele) o roční zúčtování zálohy daně z příjmů za rok 2017? *
Výše přeplatku/(-)nedoplatku (pokud je již známo) činí:
Požádal zaměstnanec o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017? *
Evidujete exekuční příkaz, který postihuje vratku daně z příjmu? (nejedná se o exekuční příkaz na mzdu povinného, ale o postižení jiné peněžité pohledávky) *
Název zaměstnavatele *
IČ *
Vaše jméno *
Váš email *
Vaše telefonní číslo
Vaše pracovní pozice
Doplňující informace
captcha
Opište, prosím, text z obrázku

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete správnost a úplnost uvedených informací. Dotaz se řídí ust. § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb. v platném znění.