Odpověď plátce mzdy na dotaz soudní exekutorky

Zúčtování zálohy daně z příjmů za rok 2023

Doplňující informace, které Vám usnadní vyplnění formuláře:

Formulář doporučujeme vyplnit v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla Firefox.
1. Náš dotaz směřuje k ročnímu zúčtování daně z příjmu zaměstnance za minulý rok 2023. Tedy provedení ročního zúčtování daní zaměstnance zaměstnavatelem a výpočet případné vratky na dani, která zaměstnanci za uplynulý rok vznikne. Dotazy mohou být relevantní i k vašim bývalým zaměstnancům.  
2. Případný přeplatek poplatníka na dani se postihuje samostatným exekučním příkazemTento exekuční příkaz se nazývá EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM JINÉ PENĚŽITÉ POHLEDÁVKY (dále také „EP na JINOU PENĚŽITOU POHLEDÁVKU“)
3. Exekuční příkaz na JINOU PENĚŽITOU POHLEDÁVKU SAMOSTATNÉ POŘADÍ, tj. NESOUVISÍ s pořadím exekučního příkazu, který postihuje mzdu zaměstnance (mzda je postihována jiným příkazem s názvem „Exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů“)
4. Pokud níže v dotaze zmiňujeme pořadí exekučního příkazu, dotazujeme se tedy na to, zda evidujete exekuční příkaz (tj., „EP na JINOU PENĚŽITOU POHLEDÁVKU“), který postihuje vratku na dani za rok 2023 a případné jeho pořadí (opět nezaměňovat s pořadím exekučního příkazu, který postihuje mzdu zaměstnance).
5. V případě nutnosti opravy již odeslaného formuláře, vyplňte formulář znova a do pole „Doplňující informace“ uveďte, že se jedná o opravu.
Děkujeme za spolupráci.
Pole onačené symbolem * jsou povinné a bez jejich vyplnění nepůjde formulář odeslat

  Doplňte číslo jednací *
  Jméno a příjmení povinného *
  Rodné číslo povinného *
  Trvá stále zaměstnanecký poměr? *
  Datum ukončení pracovního poměru
  Požádal zaměstnanec (vás jako zaměstnavatele) o roční zúčtování zálohy daně z příjmů za rok 2023? *
  Výše přeplatku/(-)nedoplatku (pokud je již známo) činí:
  Požádal zaměstnanec o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2023? *
  Evidujete exekuční příkaz na JINOU PENĚŽITOU POHLEDÁVKU, který postihuje vratku daně z příjmu? (NEJEDNÁ se o exekuční příkaz na mzdu povinného, ale o SAMOSTATNÝ exekuční příkaz postižení jiné peněžité pohledávky!) *
  Kolik předchozích EP na jinou peněž. pohledávku tj. EP na vratku vzniklou z ročního zúčtování evidujete? V případě, že již byla vratka naším exekučním příkazem postižena v předchozích letech, a tomuto našemu EP svědčí 1.pořadí, proveďte srážku vratky dle tohoto dřívějšího EP. (NEDOTAZUJEME se na pořadí exekučního příkazu na mzdu povinného!)*
  Název zaměstnavatele *
  IČ *
  Vaše jméno, pracovní pozice, případně tel. kontakt
  Kontaktní email zaměstnavatele (na tento email odesíláme potvrzení o odeslání tohoto formuláře)
  Doplňující informace

  Odesláním tohoto formuláře potvrzujete správnost a úplnost uvedených informací. Dotaz se řídí ust. § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb. v platném znění.

  captcha
  Opište, prosím, text z obrázku (bez mezer)

  Ochrana osobních dat dle „GDPR“