Odpověď plátce mzdy na dotaz soudní exekutorky

Odpověď na výzvu v souladu s ust. § 34 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.
* Povinné pole

Jednotlivé dotazy formuláře jsou provázané – zobrazení dalších polí formuláře je vázáno na Vaši předchozí odpověď. 

Číslo jednací *
Jméno a příjmení povinného *
Je povinný vašim zaměstnancem? *
Datum ukončení pracovního poměru
Doplňující informace, kontaktní údaje na povinného, pokud jimi disponujete
Rodné číslo povinného *
Výše čisté mzdy - PRŮMĚR - za poslední 3 měsíce
Počet vyživovacích povinností (děti, manželka)
Pracovní poměr je sjednán na dobu *
Sjednaný konec pracovního poměru *
Druh pracovního poměru *
Mzda je vyplácena *
Je možné nyní provádět srážku na naši pohledávku? *
Provádíte srážky na jiné pohledávky povinného? *
Průměrná výše srážky za poslední 3 měsíce *
Kolik pohledávek s lepším pořadím evidujete? *
Celková výše evidovaných pohledávek *
Uvedená výše pohledávek je včetně příslušenství? *
Vzniká povinnému nárok na měsíční daňový bonus? *
Doručovací adresa povinného *
Telefonní číslo povinného *
Email povinného
Doplňující informace
Název zaměstnavatele *
IČ *
Vaše jméno
Kontaktní email zaměstnavatele *
Vaše telefonní číslo
Vaše pracovní pozice
captcha
Opište, prosím, text z obrázku

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete správnost a úplnost uvedených informací. Dotaz se řídí ust. § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb. v platném znění.
Po odeslání formuláře NEDOCHÁZÍ ke generování automatického potvrzení na email.

Ochrana osobních dat dle „GDPR“